Integritetspolicy

Midnattsloppets integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi är angelägna om att de personuppgifter vi behöver för att hantera ditt deltagande i Midnattsloppen hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi har även innan GDPR aldrig delgivit de uppgifter vi har om deltagare till tredje part, ex partners.

Nedan beskrivs vilka uppgifter vi samlar in och varför vi behöver dessa. I slutet av informationstexten finns kontaktuppgifter till Midnattsloppet om du har frågor.

Personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter du själv lämnar vid en anmälan till Midnattsloppen på ”Löparens sida”, ex

• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

• Identifiera dig
• Administrera användarnamn och lösenord
• Administrera resultathistorik

Rättslig grund: Berättigat intresse för att kunna hantera  och administrera ditt användarkonto.

Anmälan till ett Midnattslopp
Vid anmälan till Midnattsloppen hanterar vi följande uppgifter som du själv anger vid anmälan

• Namn, adress- och kontaktuppgifter
• Kön, nationalitet
• Klubb och/eller företagstillhörighet
• Uppgifter om betalning och betalningshistorik

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

• Identifiera dig som deltagare
• Administrera klasstillhörighet
• Göra utskick av startbevis
• Hantera lopprelaterad information (ex startgrupper, utdelningsbutiker)
• Marknadsföra Midnattsloppets tjänster

Rättslig grund: För att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig.

Nyhetsbrev
Information och marknadsföring av Midnattsloppen sker huvudsakligen via digitala nyhetsbrev som skickas 10-12 ggr per år.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

  • Kunna skicka inbjudan om deltagande till Midnattsloppen
  • Informera om kommande Midnattslopp till deltagare

Rättslig grund: Berättigat intresse av att kunna marknadsföra Midnattsloppen och relaterade tjänster/produkter.

När du deltar i ex kundundersökningar
I samband med Midnattsloppen skickar vi en utvärdering i syfte att få information från deltagare som hjälper oss att utveckla Midnattsloppen.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

• Kunna administrera utvärderingen och ta fram statistik

Rättslig grund: Berättigat intresse av att kunna utvärdera och utveckla Midnattsloppen.

Vilka lämnar vi ut dina personuppgifter till
Dina personuppgifter hanteras av Midnattsloppets personal med behörighet att administrera vår kundtjänst. För att kunna administrera ett deltagande i Midnattsloppet samarbetar vi med olika underleverantörer där biträdesavtal är tecknat för ex nyhetsbrevsutskick, deltagarservice och tidtagning, betalningar.

Midnattsloppet lämnar inte ut, eller säljer personuppgifter till tredje part (ex partners).

 

Kontaktuppgifter
Midnattsloppet Nordic AB (556789-1303) är ansvarig organisation för  hanteringen av dina personuppgifter.

Om du har frågor kring ovan skickar du ett mail till info@midnattsloppet.com eller per brev till:

Midnattsloppet Nordic AB
Enskedevägen 95
122 63 Enskede