Skip to content
Image shoes

ALLMÄNT

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn, personnummer och kontaktuppgifter registreras i vårt kundregister. Genom anmälan godtar du också att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Midnattsloppets samarbetspartners kan i vissa fall få möjlighet att disponera Midnattsloppets adressregister. Filmer och bilder som tas under våra arrangemang kan komma att användas i sociala medier, annonser och trycksaker för Midnattsloppet samt på vår hemsida. Detta omfattar även möjlighet att dela detta material med tredje part såsom (men inte begränsat till) sponsorer och partners. Deltagande i Midnattsloppet sker på egen risk.

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet.

VILLKOR FÖR KÖP AV STARTPLATS

En anmälan till Midnattsloppet kan ångras fram till det att betalning skett. En betald anmälan till Midnattsloppet ses som definitiv och återlöses ej.

LAG 2005:59 OM DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKAL

2 kap 11§ Ångerrätt gäller inte för avtal som

1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,

2. avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,

3. avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel,

4. avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,

5. avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten,

6. avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra,

7. avser alkoholhaltig dryck till ett bestämt pris, när leverans inte kan ske inom 30 dagar och värdet på drycken vid leveransen beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka,

8. avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten,

9. avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift,

10. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation,

11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt,

12. avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, eller

13. avser en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd vid ett besök i konsumentens bostad, om besöket äger rum på konsumentens initiativ och uttryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärder omfattas av konsumentens begäran eller har ett direkt samband med denna. Lag (2014:14).

Startavgiften återbetalas endast om du tecknat vårt avbokningsskydd som gäller vid skada och sjukdom. Avbokningsskyddet ersätter anmälningsavgiften om du personligen drabbas av skada eller sjukdom. Orsaken ska kunna styrkas med ett läkarintyg om du inte kan delta i Midnattsloppet. Försäkringen måste tecknas innan du bekräftar köpet av startplats till Midnattsloppet. Om du inte kan delta skickar du ett läkarintyg, intyg från massör, naprapat eller företagshälsovård till Midnattsloppet Nordic AB, Enskedevägen 95, 122 63 Enskede eller via e-post till info@midnattsloppet.com. Ange hur mycket du betalt i anmälningsavgift samt kontonummer för återbetalning. Försäkringsperioden börjar gälla direkt efter genomförd betalning och upphör i och med att evenemanget påbörjas.

I händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll kommer din anmälan att flyttas över till Digitala Midnattsloppet. Om detta verkställs kommer det att ske en återbetalning av mellanskillnaden av det belopp du har betalt för en fysisk startplats och det pris som en digital startplats kostar.

KUNDUPPGIFTER

Vid köp av startplats måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka något startbevis eller meddela om eventuella nyheter. Vi ber också att du kontrollerar att de angivna adressuppgifterna är aktuella för utskick av eventuellt diplom.

Vi lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter i vårt kundregister. Uppgifterna används för betalning och leverans. Din e-postadress används, då du har godkänt detta, till utskick av våra medlemsnyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta vår kundservice.

STARTGRUPPER

Midnattsloppet tillämpar fri seedning, det vill säga kunden anmäler sig till den startgrupp som kunden vill så länge det finns plats i startgruppen. Det går att byta startgrupp fram till ett visst datum. När det datumet infaller beroende på anmälningsläget och när startgrupperna är fullbokade.

Om du startar i annan startgrupp som du är anmäld till löper du risk att inte få någon tid registrerad.

VÄRDEBEVIS

Ett köpt värdebevis gäller bara en gång och avser ett specifikt lopp under innevarande år.

KORTBETALNING

Vi tar emot bankkort från VISA och Mastercard/Eurocard. Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All överföring sker krypterat (SSL) och vi lagrar aldrig ditt kreditkortsnummer. När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

Midnattsloppet Nordic AB
Enskedevägen 95
122 63 Enskede
e-post: info@midnattsloppet.com

 

 

Skip to navigationt