Stadium

Här anmäler du dig som är Stadiumanställd till Stadium Staff Challenge 2015 samt något av Midnattsloppen till specialpris. Du anger vilket lopp du vill springa i scrollmenyn nedan. I nästa steg av anmälan måste du skriva in ditt anställningsnummer samt namnet på den butik eller avdelning du arbetar under.